Tullverket

In focus

Brexit – how it affects you as a private individual

If the United Kingdom leaves the EU on 30 March 2019 without there being an approved exit agreement, the United Kingdom will immediately be a country outside the EU. In many ways this will affect you as a private individual, for example when if you travel or shop on the internet.

  • 2019-03-15

    Så förbereder du dig för en hård brexit

    Har vi gjort tillräckligt? Har vi tänkt på allt? Det är frågor som du bör ställa dig inför risken att Storbritannien lämnar EU utan avtal den 29 mars. Det brittiska parlamentet har visserligen beslutat att begära en förlängning av tiden, men risken för att Storbritannien lämnar EU utan att det finns ett utträdesavtal är ännu inte undanröjd.
  • 2019-03-15

    Fortsatta förberedelser inför en hård brexit

    Det är fortfarande osäkert om det kommer att finnas ett utträdesavtal när Storbritannien förväntas lämna EU den 29 mars. Utan utträdesavtal börjar reglerna i tullagstiftningen för handel med ett land utanför EU att gälla omedelbart.