Tullverket

Brexit för privatpersoner

Om Storbritannien lämnar EU den 30 mars 2019 utan att det finns ett godkänt utträdesavtal blir Storbritannien med en gång ett land utanför EU.

Storbritanniens utträde kommer innebära begränsningar för den fria rörligheten mellan Storbritannien och EU-länderna. Det innebär att de bestämmelser om tullformaliteter, förbud och villkor som gäller för införsel från och utförsel av varor till länder utanför EU ska tillämpas.

Många av bestämmelserna gäller den kommersiella handeln men det finns också en hel del bestämmelser som gäller privatpersoner. Det är därför viktigt att du som privatperson förbereder dig på hur brexit kan påverka dig. Här är några regler att ha koll på:

Om du handlar på nätet

 • All distanshandel med länder utanför EU beskattas med svensk moms oavsett värde på varorna.
 • Tullavgifter kan tillkomma om du handlar varor som kostar mer än 1 600 kronor.
 • Läkemedel får du inte föra in till Sverige via post eller paket från ett land utanför EU.

Läs mer om att handla på nätet.

Om du reser

 • Har du handlat utanför EU får du tullfritt föra in varor till ett värde av 4 300 kronor om du reser med flyg eller färja. Om du reser på något annat sätt är motsvarande summa 3 000 kronor. Tänk på att du måste deklarera varor som överskrider beloppen.
 • Reser du in i EU med mer än 10 000 euro i kontanter ska du deklarera pengarna.
 • Alkoholinförsel från land utanför EU är begränsat till 1 liter sprit, 4 liter vin och 16 liter öl.
 • Gränsen för tobak är 200 cigaretter.
 • För dig som ska jaga eller tävla och reser med skjutvapen mellan Sverige och ett land utanför EU gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller också om du köper eller säljer ett vapen till ett land utanför EU.
 • När du reser till Sverige med din hund eller katt från land utanför EU gäller särskilda regler.
 • Med vissa få undantag får du inte föra in animaliska produkter som exempelvis kött och mjölkprodukter till EU om du inte har tillstånd för det.
 • Du får inte föra in så kallade Cites-föremål. Cites-föremål är djur och växter eller produkter gjorda på djur och växter som är utrotningshotade.

Läs mer om vad som gäller när du reser med skjutvapen.

Läs mer om vad som gäller när du reser med hund eller katt.

Läs mer om att handla i ett land utanför EU.

Läs mer om att resa till eller från Sverige.

Om du flyttar till eller från Sverige

 • Personlig egendom kallas för flyttsaker och det finns en möjlighet att få tullfrihet för flyttsaker.

Läs mer om att flytta till och från Sverige.

Läs mer om brexit på regeringen.se.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats hur privatpersoner påverkas om det inte finns ett godkänt utträdesavtal när Storbritannien lämnar EU den 30 mars 2019. Informationen är på engelska.

Uppdaterad: 2019-03-15


4000